Call Us : +91-9870285161
newCSIR NET/GATE Life Sciences, IIT-JAM/GATE/CSIR NET Physics, IIT-JAM/GATE Biotechnology New Batch Registration Open, Call 9870285161

Schedule of Classes :

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

22-10-2021


Biochemistry

10:00-12:15

Biochemistry

12:30-1:00


GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

IIT JAM BATCH 2021

FRIDAY

22-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

FRIDAY

22-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

FRIDAY

22-10-2021


Maths

1:00-3:00


OFF


OFF

Posted on: 20 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

20-10-2021

ANIMAL PHYSIOLOGY

9:00-11:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

11:30-2:00


GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

IIT JAM BATCH 2021

WEDNESDAY

20-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

WEDNESDAY

20-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

WEDNESDAY

20-10-2021


ANIMAL PHYSIO

3:30-6:00

BIOPROCESS

6:30-8:30


ANIMAL PHYSIO

3:30-6:00

BIOPROCESS

6:30-8:30


ANIMAL PHYSIO

3:30-6:00

BIOPROCESS

6:30-8:30

Posted on: 19 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

19-10-2021

ANIMAL PHYSIOLOGY

9:00-11:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

11:15-1:15


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH 2021

TUESDAY

19-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

TUESDAY

19-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

TUESDAY

19-10-2021

maths

1:00-3:00

Plant dev bio

3:15-5:00

Diversity

5:15-7:30


Plant dev bio

3:15-5:00

Diversity

5:15-7:30

Diversity

5:15-7:30


Posted on: 18 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

18-10-2021

General aptitude

9:00-12:00


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH 2021

MONDAY

18-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

MONDAY

18-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

MONDAY

18-10-2021

Maths

1:00-3:00

Plant dev bio

5:00-7:00

Diversity

7:15-8:30


Plant dev bio

5:00-7:00

Diversity

7:15-8:30

Diversity

7:15-8:30

Posted on: 17 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

17-10-2021


Mol techniques

3:30-7:00

Online with webinar


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH 2021

SUNDAY

17-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

SUNDAY

17-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

SUNDAY

17-10-2021

CHEMISTRY

12:00-3:00

Mol techniques

3:30-7:00


CHEMISTRY

12:00-3:00

Mol techniques

3:30-7:00
CHEMISTRY

12:00-3:00

Posted on: 16 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

16-10-2021


Mol techniques

3:30-7:00

Online with webinar


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH 2021

SATURDAY

16-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

SATURDAY

16-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

SATURDAY

16-10-2021


Mol techniques

3:30-7:00Mol techniques

3:30-7:00
OFF

Posted on: 15 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

14-10-2021 TO 15-10-2021


OFF


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH 2021

FRIDAY

15-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

FRIDAY

15-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

FRIDAY

15-10-2021


OFF


OFFOFF

Posted on: 14 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

14-10-2021 TO 15-10-2021


OFF


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH 2021

THURSDAY

14-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

THURSDAY

14-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

THURSDAY

14-10-2021

MATHS

1:00-3:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

4:00-6:30

GENERAL APTITUDE

7:00-8:30ANIMAL PHYSIOLOGY

4:00-6:30

GENERAL APTITUDE

7:00-8:30


ANIMAL PHYSIOLOGY

4:00-6:30

Posted on: 13 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

14-10-2021 TO 15-10-2021


OFF


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH 2021

WEDNESDAY

13-10-2021

 GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

WEDNESDAY

13-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

WEDNESDAY

13-10-2021


MATHS

1:00-3:00OFF


OFF

Posted on: 12 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

TUESDAY

12-10-2021


 General aptitude

11:00-12:30

General aptitude

12:45-2:00


GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE 2021 BATCH

TUESDAY

12-10-202

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

10 JULY TO SEPT BATCH

TUESDAY

12-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

TUESDAY

12-10-2021


Diversity

6:00-8:00


Diversity

6:00-8:00


Diversity

6:00-8:00Posted on: 11 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

MONDAY

11-10-2021


 Off


GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE 2021 BATCH

MONDAY

11-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

10 JULY TO SEPT BATCH

MONDAY

11-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

MONDAY

11-10-2021


Off


Off


OffPosted on: 10 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

SUNDAY

10-10-2021

 ANIMAL

PHYSIO

9:00-11:00

ANIMAL PHYSIO

11:30-1:30


GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE 2021 BATCH

SUNDAY

10-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

10 JULY TO SEPT BATCH

SUNDAY

10-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

SUNDAY

10-10-2021


ANIMAL PHYSIO

3:30-6:00


ANIMAL PHYSIO

3:30-6:00


ANIMAL PHYSIO

3:30-6:00Posted on: 09 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

SATURDAY

09-10-2021


PLANT PHYSIO

9:30-11:30

PLANT PHYSIO

12:00-3:00


GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE 2021 BATCH

SATURDAY

09-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

10 JULY TO SEPT BATCH

SATURDAY

09-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

SATURDAY

09-10-2021

Animal physiology

3:30-6:00

Animal physiology

3:30-6:00

Animal physiology

3:30-6:00Posted on: 08 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

FRIDAY

08-10-2021


PLANT PHYSIO

9:00-11:00

PLANT PHYSIO

11:30-2:00

EVOLUTION

2:30-5:00

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE 2021 BATCH

FRIDAY

08-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

10 JULY TO SEPT BATCH

FRIDAY

08-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

FRIDAY

08-10-2021


GENERAL APTITUDE

5:30-7:00


EVOLUTION

2:30-5:00

GENERAL APTITUDE

5:30-7:00


OFF


Posted on: 07 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

THURSDAY

07-10-2021


PLANT PHYSIO

9:00-11:00

PLANT PHYSIO

11:30-2:00

EVOLUTION

2:30-5:00

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE 2021 BATCH

THURSDAY

07-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

10 JULY TO SEPT BATCH

THURSDAY

07-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

THURSDAY

07-10-2021


ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-8:30


EVOLUTION

2:30-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-8:30


ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-8:30


Posted on: 06 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

WEDNESDAY

06-10-2021


PLANT PHYSIO

9:00-11:00

PLANT PHYSIO

11:30-2:00

EVOLUTION

2:30-5:30

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE 2021 BATCH

WEDNESDAY

06-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

10 JULY TO SEPT BATCH

WEDNESDAY

06-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

WEDNESDAY

06-10-2021


GENERAL APTITUDE

6:30-8:30


EVOLUTION

2:30-5:30

GENERAL APTITUDE

6:30-8:30


OFF
Posted on: 05 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

TUESDAY

05-10-2021


EVOLUTION

11:00-1:00

EVOLUTION

1:30-4:00

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE 2021 BATCH

TUESDAY

05-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

10 JULY TO SEPT BATCH

TUESDAY

05-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

TUESDAY

05-10-2021


OFF


EVOLUTION

11:00-1:00

EVOLUTION

1:30-4:00


OFF
Posted on: 03 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

SUNDAY

03-10-2021


OFF


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

SUNDAY

03-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

SUNDAY

03-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

SUNDAY

03-10-2021


Plant dev bio

4:30-6:30

Diversity

6:45-8:00Plant dev bio

4:30-6:30

Diversity

6:45-8:00Diversity

6:45-8:00
Posted on: 02 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

SATURDAY

02-10-2021


OFF


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

SATURDAY

02-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

SATURDAY

02-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

SATURDAY

02-10-2021


OFF


OFFOFF
Posted on: 01 Oct, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

FRIDAY

01-10-2021


OFF


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

FRIDAY

01-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

FRIDAY

1-10-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

FRIDAY

01-10-2021

Diversity

5:00-6:15

Mol bio

6:30-8:30

 

Diversity

5:00-6:15

Mol bio

6:30-8:30

 


Diversity

5:00-6:15

Mol bio

6:30-8:30
Posted on: 30 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

THURSDAY

30-09-2021


MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

THURSDAY

30-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

THURSDAY

30-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

THURSDAY

30-09-2021

MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 

MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


Posted on: 29 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

WEDNESDAY

29-09-2021


MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

WEDNESDAY

29-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

WEDNESDAY

29-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

WEDNESDAY

29-09-2021

MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 

MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


Posted on: 28 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

TUESDAY

28-09-2021


MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

TUESDAY

28-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

TUESDAY

28-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

TUESDAY

28-09-2021

MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 

MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


MOLECULAR TCHNIQUES

11:00-1:00

MOLECULAR TCHNIQUES

2:00-5:00

 


Posted on: 27 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

MONDAY

27-09-2021


Cell signalling

11:00-1:00


 


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

MONDAY

27-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

ONLINE

3RD MAY TO SEPT BATCH

MONDAY

27-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

MONDAY

27-09-2021

Cell signalling

11:00-1:00

Biochemistry 

3:00-5:00


Cell signalling

11:00-1:00

Biochemistry 

3:00-5:00Cell signalling

11:00-1:00

Biochemistry 

3:00-5:00


Posted on: 27 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

SUNDAY

26-09-2021


OFF

 


GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

SUNDAY

26-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

SUNDAY

26-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

SUNDAY

26-09-2021

GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

Mol bio 

6:00-8:30


GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

Mol bio 

6:00-8:30
Mol bio 

6:00-8:30


Posted on: 25 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

SATURDAY

25-09-2021

 Animal physiology

9:00-12:00

 GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

SATURDAY

25-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

SATURDAY

25-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

SATURDAY

25-09-2021

 Plant dev bio

3:30-5:30

Mol bio 6:00-8:00


Plant dev bio

3:30-5:30

Mol bio 6:00-8:00

Mol bio 6:00-8:00


Posted on: 24 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

FRIDAY

24-09-2021

 CELL SIGNALLING

11:30-1:30

CELL SIGNALLING

2:30-4:30

 GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

FRIDAY

24-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

FRIDAY

24-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

FRIDAY

24-09-2021

CELL SIGNALLING

11:30-1:30

CELL SIGNALLING

2:30-4:30


CELL SIGNALLING

11:30-1:30

CELL SIGNALLING

2:30-4:30

CELL SIGNALLING

11:30-1:30

CELL SIGNALLING

2:30-4:30


Posted on: 23 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

THURSDAY

23-09-2021

 CELL COMM

11:30-1:30

CELL SIGNALLING

2:30-4:30

 GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

THURSDAY

23-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

THURSDAY

23-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

THURSDAY

23-09-2021

CELL COMM

11:30-1:30

CELL SIGNALLING

2:30-4:30


CELL COMM

11:30-1:30

CELL SIGNALLING

2:30-4:30

CELL COMM

11:30-1:30

CELL SIGNALLING

2:30-4:30


Posted on: 22 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

WEDNESDAY

22-09-2021

 CELL COMM

11:30-1:30

CELL COMM

2:30-4:30

 GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

WEDNESDAY

22-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

WEDNESDAY

22-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

WEDNESDAY

22-09-2021

CELL COMM

11:30-1:30

CELL COMM

2:30-4:30


CELL COMM

11:30-1:30

CELL COMM

2:30-4:30

CELL COMM

11:30-1:30

CELL COMM

2:30-4:30


Posted on: 21 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

TUESDAY

21-09-2021


 OFF

 GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

TUESDAY

21-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

TUESDAY

21-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

TUESDAY

21-09-2021


OFFOFFOFFPosted on: 20 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES

CSIR NET 20 SEPT 2021

MONDAY

20-09-2021

 CELL COMM

11:00-1:00

CELL COMM

2:00-4:00

 GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

MONDAY

20-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

MONDAY

20-09-2021

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

MONDAY

20-09-2021

CELL COMM

11:00-1:00

CELL COMM

2:00-4:00


CELL COMM

11:00-1:00

CELL COMM

2:00-4:00

CELL COMM

11:00-1:00

CELL COMM

2:00-4:00


Posted on: 19 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

19-09-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

19-09-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

19-09-2021

SUNDAY

MOL BIO

1:00-3:30

MOL BIO

4:00-7:00


MOL BIO

1:00-3:30

MOL BIO

4:00-7:00

MOL BIO

1:00-3:30

MOL BIO

4:00-7:00Posted on: 18 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

18-09-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

18-09-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

18-09-2021

SATURDAY

DIVERSITY

4:00-6:00

PLANT DEV BIO

6:15-8:15


DIVERSITY

4:00-6:00

PLANT DEV BIO

6:15-8:15

DIVERSITY

4:00-6:00Posted on: 17 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

17-09-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

17-09-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

17-09-2021

FRIDAY

BIOCHEMISTRY

3:30-5:30

BIOCHEMISTRY

6:00-8:00


BIOCHEMISTRY

3:30-5:30

BIOCHEMISTRY

6:00-8:00

BIOCHEMISTRY

3:30-5:30

BIOCHEMISTRY

6:00-8:00


Posted on: 16 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

16-09-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

16-09-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

16-09-2021

THURSDAY

BIOCHEMISTRY

3:30-5:30

BIOCHEMISTRY

6:00-8:00


BIOCHEMISTRY

3:30-5:30

BIOCHEMISTRY

6:00-8:00

BIOCHEMISTRY

3:30-5:30

BIOCHEMISTRY

6:00-8:00


Posted on: 15 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

15-09-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

15-09-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

15-09-2021

WEDNESDAY

Diversity

5:00-6:30

Plant dev bio

6:45-8:30Diversity

5:00-6:30

Plant dev bio

6:45-8:30

Diversity

5:00-6:30Posted on: 14 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM BATCH

14-09-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO1st SEPT BATCH

14-09-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

14-09-2021

TUESDAY

Maths

3:00-5:30

Diversity

6:00-8:30Diversity

6:00-8:30


Diversity

6:00-8:30


Posted on: 13 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

13-09-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

13-09-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

13-09-2021

MONNDAY


Plant physiology

5:30-8:30Plant physiology

5:30-8:30


Plant physiology

5:30-8:30


Posted on: 12 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

12-09-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

12-09-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

12-09-2021

SUNDAY


OFFOFF


OFF


Posted on: 11 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

11-09-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

11-09-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

11-09-2021

SATURDAY

MOL BIO

3:00-5:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30


MOL BIO

3:00-5:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30


MOL BIO

3:00-5:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30Posted on: 10 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

10-09-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

10-09-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

10-09-2021

FRIDAY


OFF


OFF


OFFPosted on: 09 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

09-09-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

09-09-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

09-09-2021

THURSDAY

GENERAL APTITUDE

4:00-6:00

MOL BIO

6:30-8:30

GENERAL APTITUDE

4:00-6:00

MOL BIO

6:30-8:30

GENERAL APTITUDE

4:00-6:00

MOL BIO

6:30-8:30


Posted on: 08 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

08-09-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

08-09-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

08-09-2021

WEDNESDAY

PLANT PHYSIOLOGY

5:00-6:15

MOL BIO

6:30-8:30

PLANT PHYSIOLOGY

5:00-6:15

MOL BIO

6:30-8:30

PLANT PHYSIOLOGY

5:00-6:15

MOL BIO

6:30-8:30


Posted on: 07 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

07-09-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

07-09-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

07-09-2021

TUESDAY

GENERAL APTITUDE

4:00-6:00

MOL BIO

6:30-8:30

GENERAL APTITUDE

4:00-6:00

MOL BIO

6:30-8:30


GENERAL APTITUDE

4:00-6:00

MOL BIO

6:30-8:30Posted on: 06 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

06-09-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

06-09-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

06-09-2021

MONDAY

STRESS

 PHYSIOLOGY

4:00-6:00

STRESS

 PHYSIOLOGY

6:15-8:15


STRESS PHYSIOLOGY

4:00-6:00

STRESS

 PHYSIOLOGY

6:15-8:15

STRESS

 PHYSIOLOGY

4:00-6:00

STRESS

 PHYSIOLOGY

6:15-8:15Posted on: 05 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

05-09-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

05-09-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

05-09-2021

SUNDAY

Mol bio

3:15-5:15

General aptitude

6:00-8:00


Mol bio

2:00-3:00

Mol bio

3:15-5:15

General aptitude

6:00-8:00

Mol bio

2:00-3:00

Mol bio

3:15-15

General aptitude

6:00-8:00Posted on: 04 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

04-09-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

04-09-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

04-09-2021

SATURDAY


OFF


OFF


OFFPosted on: 03 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

03-09-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

03-09-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

03-09-2021

FRIDAY


PLANT PHYSIOLOGY 

5:30-8:30


PLANT PHYSIOLOGY 

5:00-8:30

PLANT PHYSIOLOGY 

5:00-8:30Posted on: 02 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

02-09-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

02-09-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

02-09-2021

THURSDAY

General aptitude

4:00-6:00


General aptitude

4:00-6:00

Animal Physiology

6:30-8:30

General aptitude

4:00-6:00

Animal Physiology

6:30-8:30Posted on: 01 Sep, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1st SEPT  BATCH

01-09-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

01-09-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

01-09-2021

WEDNESDAY

Diversity of life forms

4:00-6:00


Diversity of life forms

4:00-6:00

Animal Physiology

6:15-8:30

Diversity of life forms

4:00-6:00

Animal Physiology

6:15-8:30Posted on: 31 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

IIT JAM  BATCH

31-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 AUG

31-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

31-08-2021

TUESDAY


PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30


PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30


PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30Posted on: 30 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY TO 10 AUG BATCH

30-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

30-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

30-08-2021

MONDAY


OFF


BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


BIOCHEMISTRY

4:00-7:30Posted on: 29 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY TO 10 AUG BATCH

29-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

29-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

29-08-2021

SUNDAY

ANIMAL PHYSIOLOGY

1:30-3:30


ANIMAL PHYSIOLOGY

1:30-3:30

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30

ANIMAL PHYSIOLOGY

1:30-3:30

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


Posted on: 28 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

M.SC IIT JAM BATCH

28-08-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 AUG

28-08-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

28-08-2021

SATURDAY

PLANT PHYSIOLOGY

3:00-5:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:15-7:15


PLANT PHYSIOLOGY

3:00-5:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:15-7:15


PLANT PHYSIOLOGY

3:00-5:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:15-7:15Posted on: 27 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY TO 10 AUG BATCH

27-08-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 JULY

27-08-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

27-08-2021

FRIDAY

Mol bio test

Number of questions 35

6:30-7:15Biochemistry

2:30-4:00 

Biochemistry

4:15-6:00

Mol bio test

Number of questions 35

6:30-7:15


Biochemistry

2:30-4:00 

Biochemistry

4:15-6:00Posted on: 26 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

M.SC IIT JAM BATCH

26-08-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 AUG

26-08-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

26-08-2021

THURSDAY

MATHS (JAM)

3:00-5:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30


PLANT PHYSIOLOGY

5:30-8:30Posted on: 25 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

M.SC IIT JAM BATCH

25-08-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 AUG

25-08-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

25-08-2021

WEDNESDAY

MATHS (JAM)

3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30


ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30Posted on: 24 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

M.SC IIT JAM BATCH

24-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 AUG

24-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

24-08-2021

TUESDAY

MATHS (JAM)

3:00-5:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:15-8:15PLANT PHYSIOLOGY

5:15-8:15


PLANT PHYSIOLOGY

5:15-8:15Posted on: 23 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY TO 10 AUG

23-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

23-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

23-08-2021

MONDAY


Animal physio

3:15-6:15Animal physio

3:15-6:15


Animal physio

3:15-6:15Posted on: 22 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY TO 10 AUG

22-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

22-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

22-08-2021

SUNDAY


OFFBIOCHEMISTRY

4:00-7:30


BIOCHEMISTRY

4:00-7:30Posted on: 21 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY TO 10 AUG

21-08-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

21-08-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

21-08-2021

SATURDAY


PLANT PHYSIO

4:00-6:00

PLANT PHYSIO

6:15-8:15PLANT PHYSIO

4:00-6:00

PLANT PHYSIO

6:15-8:15


PLANT PHYSIO

4:00-6:00

PLANT PHYSIO

6:15-8:15


Posted on: 20 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY TO 10 AUG

20-08-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

20-08-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

20-08-2021

FRIDAY


PLANT PHYSIO

6:15-8:30


BIOCHEMISTRY

2:30-4:00

BIOCHEMISTRY

4:15-6:00

PLANT PHYSIO

6:15-8:30

BIOCHEMISTRY

2:30-4:00

BIOCHEMISTRY

4:15-6:00

PLANT PHYSIO

6:15-8:30Posted on: 19 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG TO 25 JULY

19-08-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

19-08-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

19-08-2021

THURSDAY


PLANT PHYSIO

5:00-8:30PLANT PHYSIO

5:00-8:30PLANT PHYSIO

5:00-8:30

Posted on: 18 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG TO 25 JULY

18-08-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

18-08-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

18-08-2021

WEDNESDAY


ANIMAL PHYSIO

5:30-8:30ANIMAL PHYSIO

5:30-8:30ANIMAL PHYSIO

5:30-8:30

Posted on: 17 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG TO 25 JULY

17-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

17-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

17-08-2021

TUESDAY


General aptitude

3:30-6:30General aptitude

3:30-6:30General aptitude

3:30-6:30

Posted on: 16 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG TO 25 JULY

16-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

16-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

16-08-2021

MONDAY


General aptitude

3:30-6:30General aptitude

3:30-6:30General aptitude

3:30-6:30

Posted on: 15 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG TO 25 JULY

15-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

15-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

15-08-2021

SUNDAY


OFFBIOCHEMISTRY

4:00-7:30BIOCHEMISTRY

4:00-7:30

Posted on: 14 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG TO 25 JULY

14-08-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

14-08-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

14-08-2021

SATURDAY


OFF
OFF


OFF

Posted on: 13 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG BATCH

13-08-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JULY

13-08-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

13-08-2021

FRIDAY


GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

MOL BIO

6:00-8:30
GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

MOL BIO

6:00-8:30(GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

MOL BIO

6:00-8:30


Posted on: 12 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG BATCH

12-08-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JULY

12-08-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

12-08-2021

THURSDAY


(TRANSLOCATION IN PLANT) 

3:15-6:15(TRANSLOCATION IN PLANT) 

3:15-6:15
(TRANSLOCATION IN PLANT) 

3:15-6:15Posted on: 11 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG BATCH

11-08-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JULY

11-08-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

11-08-2021

WEDNESDAY


(PLANT) 

PHYTOHORMONES

4:00-6:00

MOL BIO

6:15-8:30


(PLANT) 

PHYTOHORMONES

4:00-6:00

MOL BIO

6:15-8:30


(PLANT) 

PHYTOHORMONES

4:00-6:00

MOL BIO

6:15-8:30


Posted on: 10 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 AUG BATCH

10-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JULY

10-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

10-08-2021

TUESDAY


(PLANT) 

PHYTOHORMONES

5:00-8:00(PLANT) 

PHYTOHORMONES

5:00-8:00(PLANT) 

PHYTOHORMONES

5:00-8:00


Posted on: 09 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

09-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

09-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

09-08-2021

MONDAY


(PLANT) 

PHYTOHORMONES

5:00-8:00(PLANT) 

PHYTOHORMONES

5:00-8:00(PLANT) 

PHYTOHORMONES

5:00-8:00


Posted on: 08 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

08-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

08-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

08-08-2021

SUNDAY

(PLANT) PHYTOHORMONES

2:00-4:00

(PLANT) PHYTOHORMONES

4:15-6:15

(PLANT) PHYTOHORMONES

2:00-4:00

(PLANT) PHYTOHORMONES

4:15-6:15

(PLANT) PHYTOHORMONES

2:00-4:00

(PLANT) PHYTOHORMONES

4:15-6:15

Posted on: 07 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

07-08-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY

07-08-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

07-08-2021

SATURDAY


OFF


BIOCHEMISTRY

4:00-7:30BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


Posted on: 06 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY TO 10 JULY

06-08-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JUNE

06-08-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

06-08-2021

FRIDAY


ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30


CANCER

3:00-5:45

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30


CANCER

3:00-5:45

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30


Posted on: 05 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

05-08-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY 

05-08-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

05-08-2021

THURSDAY

PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:00

Animal physiology

6:15-8:30


PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:00

Animal physiology

6:15-8:30


PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:00

Animal physiology

6:15-8:30Posted on: 04 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

04-08-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY 

04-08-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

04-08-2021

WEDNESDAY


MOL BIO

6:15-8:30MOL BIO

6:15-8:30MOL BIO

6:15-8:30Posted on: 03 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

03-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY 

03-08-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

03-08-2021

TUESDAY


OFF


OFF


OFFPosted on: 02 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

02-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY 

02-08-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

02-08-2021

MONDAY

PLANT PHYSIOLOGY

5:00-8:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:00-8:00

PLANT PHYSIOLOGY

5:00-8:00

Posted on: 01 Aug, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

01-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY 

01-08-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

01-08-2021

SUNDAY


PLANT PHYSIOLOGY

1:00-3:30

PLANT PHYSIOLOGY

1:00-3:30

BIOCHEMISTRY

4:00-7:00

PLANT PHYSIOLOGY

1:00-3:30

BIOCHEMISTRY

4:00-7:00

Posted on: 31 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

 25 JULY BATCH

31-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 10 JULY 

31-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

31-07-2021

SATURDAY


OFF


BIOCHEMISTRY

3:00-6:30


BIOCHEMISTRY

3:00-6:30

Posted on: 30 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY TO 25 JULY BATCH

30-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JUNE

30-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

30-07-2021

FRIDAY


PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:00

MOL BIO

6:15-8:30


PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:00

MOL BIO

6:15-8:30PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:00

MOL BIO

6:15-8:30

Posted on: 29 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY TO 25 JULY BATCH

29-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JUNE

29-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

29-07-2021

THURSDAYPLANT PHYSIOLOGY

5:00-8:00PLANT PHYSIOLOGY

5:00-8:00
PLANT PHYSIOLOGY

5:00-8:00

Posted on: 28 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY TO 25 JULY BATCH

28-07-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JUNE

28-07-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

28-07-2021

WEDNESDAY


PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:15

MOL BIO

6:30-8:30


PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:15

MOL BIO

6:30-8:30PLANT PHYSIOLOGY

4:00-6:15

MOL BIO

6:30-8:30

Posted on: 27 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY TO 25 JULY BATCH

27-07-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO 25 JUNE

27-07-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 9 DEC TO 10 JAN BATCH

27-07-2021

TUESDAYOFFEVOLUTION

5:00-8:00
EVOLUTION

5:00-8:00

Posted on: 26 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY BATCH

26-07-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 JULY

26-07-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

26-07-2021

MONDAYMOL BIO

6:15-8:30
MOL BIO

6:15-8:30
MOL BIO

6:15-8:30

Posted on: 25 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JULY BATCH

25-07-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO10 JULY

25-07-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

25-07-2021

SUNDAY


MOL BIO

3:00-5:00

MOL BIO

5:15-7:15MOL BIO

3:00-5:00

MOL BIO

5:15-7:15MOL BIO

3:00-5:00

MOL BIO

5:15-7:15


Posted on: 24 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

24-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

24-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

9DEC TO 10 JAN BATCH

24-07-2021

SATURDAY


BIOCHEMISTRY

3:00-6:30


BIOCHEMISTRY

3:00-6:30BIOCHEMISTRY

3:00-6:30

Posted on: 23 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

23-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

23-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

9DEC TO 10 JAN BATCH

23-07-2021

FRIDAY


OFFOFFOFF

Posted on: 22 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

22-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

22-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

9DEC TO 10 JAN BATCH

22-07-2021

THURSDAY


EVOLUTION

5:00-8:00EVOLUTION

5:00-8:00EVOLUTION

5:00-8:00

Posted on: 21 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

21-07-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

21-07-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

21-07-2021

WEDNESDAY


MOL BIO

5:00-8:30MOL BIO

5:00-8:30MOL BIO

5:00-8:30

Posted on: 20 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

20-07-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

20-07-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

9DEC TO 10 JAN BATCH

20-07-2021

TUESDAY


EVOLUTION

5:00-8:00EVOLUTION

5:00-8:00EVOLUTION

5:00-8:00

Posted on: 19 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

19-07-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

19-07-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

19-07-2021

MONDAY


OFFOFFOFF

Posted on: 18 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

18-07-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

18-07-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

 10 JAN BATCH

18-07-2021

SUNDAY


MOL BIO

3:00-5:00

MOL BIO

5:15-7:15MOL BIO

3:00-5:00

MOL BIO

5:15-7:15MOL BIO

3:00-5:00

MOL BIO

5:15-7:15


Posted on: 17 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

17-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

17-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

9 DEC TO 10 JAN BATCH

17-07-2021

SATURDAY


BIOCHEMISTRY

3:00-6:00BIOCHEMISTRY

3:00-6:00BIOCHEMISTRY

3:00-6:00


Posted on: 16 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

16-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

16-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

10 JAN BATCH

16-07-2021

FRIDAY


MOL BIO

5:30-8:30MOL BIO

5:30-8:30MOL BIO

5:30-8:30


Posted on: 15 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

15-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

15-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

10 JAN BATCH

15-07-2021

THURSDAY


OFF


OFF


OFF


Posted on: 14 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

14-07-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

14-07-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

10 JAN BATCH

14-07-2021

WEDNESDAY


EVOLUTION

4:00-6:00

EVOLUTION

6:15-8:00


EVOLUTION

4:00-6:00

EVOLUTION

6:15-8:00


EVOLUTION

4:00-6:00

EVOLUTION

6:15-8:00

Posted on: 13 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

13-07-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY TO25 JUNE

13-07-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

10 JAN BATCH

13-07-2021

TUESDAY


EVOLUTION

5:00-8:00


 EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00

Posted on: 12 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

10 JULY BATCH

12-07-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &25 JUNE

12-07-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

10 JAN BATCH

12-07-2021

MONDAY


MOL BIO

5:30-8:30


 MOL BIO

5:30-8:30


MOL BIO

5:30-8:30


Posted on: 11 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

11-07-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

11-07-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

9 DEC TO10 JAN BATCH

11-07-2021

SUNDAY


BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


 BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


Posted on: 10 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

10-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

10-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY  

10JAN BATCH

10-07-2021

SATURDAYMOL BIO

5:15-8:15MOL BIO

5:15-8:15MOL BIO

5:15-8:15


Posted on: 09 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

09-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

09-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

09-07-2021

FRIDAYEVOLUTION

5:00-8:00EVOLUTION

5:00-8:00EVOLUTION

5:00-8:00


Posted on: 08 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

08-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

08-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

08-07-2021

THURSDAY


CANCER

2:30-5:30

MOL BIO

6:30-8:00CANCER

2:30-5:30

MOL BIO

6:30-8:00


CANCER

2:30-5:30


Posted on: 07 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

07-07-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

07-07-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

07-07-2021

WEDNESDAY


CANCER

2:30-5:30


CANCER

2:30-5:30


CANCER

2:30-5:30


Posted on: 06 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

06-07-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

06-07-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

 10 JAN BATCH

06-07-2021

TUESDAY

GENERAL APTITUDE

4:00-5:30

MOL BIO

6:00-8:00

GENERAL APTITUDE

4:00-5:30

MOL BIO

6:00-8:00


MOL BIO

6:00-8:00

 

 

Posted on: 05 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

05-07-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

05-07-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

05-07-2021

MONDAY

GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

EVOLUTION

6:00-8:00

GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

EVOLUTION

6:00-8:00


EVOLUTION

6:00-8:00

 

 

Posted on: 04 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

04-07-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

04-07-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

04-07-2021

SUNDAY


CANCER

3:00-6:30


CANCER

3:00-6:30


CANCER

3:00-6:30


Posted on: 03 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

03-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

03-07-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

03-07-2021

SATURDAY


CANCER

3:00-6:30


CANCER

3:00-6:30


CANCER

3:00-6:30


Posted on: 02 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

02-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

02-07-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

02-07-2021

FRIDAY


EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00


Posted on: 01 Jul, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

01-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

01-07-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

01-07-2021

THURSDAY


OFF


OFF


OFF


Posted on: 30 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

30-06-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

30-06-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

30-06-2021

WEDNESDAY


EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00


Posted on: 29 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

29-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

29-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

29-06-2021

TUESDAY


EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00


 

Posted on: 28 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

28-06-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

28-06-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

28-06-2021

MONDAY


EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00


EVOLUTION

5:00-8:00


 

 

Posted on: 27 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

27-06-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

27-06-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

27-06-2021

SUNDAY


OFF


OFFOFF


 

 

Posted on: 26 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

26-06-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

26-06-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

26-06-2021

SATURDAY

GENERAL APTITUDE

3:30-5:00

MOL BIO

5:30-7:30

GENERAL APTITUDE

3:30-5:00

MOL BIO

5:30-7:30OFF


 

 

Posted on: 25 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

25 JUNE BATCH

25-06-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY &1st JUNE

25-06-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

25-06-2021

FRIDAY

MOL BIO

5:00-8:00

MOL BIO

5:00-8:00

MOL BIO

5:00-8:00


 

 

Posted on: 24 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

24-06-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

24-06-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

206-2021

THURSDAY


OFF


OFF


OFF


 

 

Posted on: 23 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

23-06-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

23-06-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

23-06-2021

WEDNESDAY

GENERAL APTITUDE

4:30-5:30

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30

GENERAL APTITUDE

4:30-5:30

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30

GENERAL APTITUDE

4:30-5:30

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:30

 

 

Posted on: 22 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

22-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

22-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

22-06-2021

TUESDAY

GENERAL APTITUDE

3:30-5:30


GENERAL APTITUDE

3:30-5:30


GENERAL APTITUDE

3:30-5:30


 

 

Posted on: 21 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

21-06-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

21-06-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

21-06-2021

MONDAY

GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:00

GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:00

GENERAL APTITUDE

3:30-5:30

ANIMAL PHYSIOLOGY

6:00-8:00

 

 

Posted on: 20 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

20-06-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

20-06-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

15 JUNE 2020 TO 10 JAN  2021 BATCH

20-06-2021

SUNDAY


OFF

 


OFF

 

 

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30

 


Posted on: 19 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

19-06-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

19-06-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

19-06-2021

SATURDAY

CELL CYCLE

4:00-7:30


 

CELL CYCLE

4:00-7:30


 

CELL CYCLE

4:00-7:30

 


Posted on: 18 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

18-06-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

18-06-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

18-06-2021

FRIDAY

CELL CYCLE

3:00-5:00

CELL CYCLE

5:15-6:30 

 

CELL CYCLE

3:00-5:00

CELL CYCLE

5:15-6:30 

 

CELL CYCLE

3:00-5:00

CELL CYCLE

5:15-6:30 

 


Posted on: 17 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

17-06-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

17-06-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

17-06-2021

THURSDAY

ANIMAL PHYSIOLOGY

3:30-5:30

GENERAL APTITUDE

6:00-7:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

3:30-5:30

GENERAL APTITUDE

6:00-7:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

3:30-5:30

GENERAL APTITUDE

6:00-7:00

 

 

Posted on: 16 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

16-06-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

16-06-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

16-06-2021

WEDNESDAY

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-8:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-8:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-8:00


 

 

Posted on: 15 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

15-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

15-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

15-06-2021

TUESDAY

OFF

OFF

OFF


 

 

Posted on: 13 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

13-06-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

13-06-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

13-06-2021

SUNDAY

OFF

OFF

OFF


 

 

Posted on: 12 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

12-06-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

12-06-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

12-06-2021

SATURDAY

CELL CYCLE

4:00-7:30

CELL CYCLE

4:00-7:30

CELL CYCLE

4:00-7:30


 

 

Posted on: 11 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

11-06-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

11-06-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

11-06-2021

FRIDAY

ANIMAL PHYSIOLOGY

3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

3:00-5:00


 

 

Posted on: 10 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

10-06-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

10-06-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

10-06-2021

THURSDAY

OFF

OFF

TECHNIQUES

3:00-6:00


 

 

Posted on: 09 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

09-06-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

09-06-2021

WEDNESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

09-06-2021

WEDNESDAY

ANIMAL PHYSIOLOGY

03:00-05:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30


ANIMAL PHYSIOLOGY

3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30

ANIMAL PHYSIOLOGY 

3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30 

 

Posted on: 08 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

08-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

08-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

08-06-2021

TUESDAY

ANIMAL PHYSIOLOGY

03:00-05:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30


ANIMAL PHYSIOLOGY

3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30

ANIMAL PHYSIOLOGY 

3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30 

 

Posted on: 07 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

07-06-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

07-06-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

07-06-2021

MONDAY

ANIMAL PHYSIOLOGY

03:00-05:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30


ANIMAL PHYSIOLOGY 3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30

ANIMAL PHYSIOLOGY 3:00-5:00

ANIMAL PHYSIOLOGY

5:30-7:30 

 

Posted on: 06 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

06-06-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

06-06-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

06-06-2021

SUNDAY


OFF

BIOCHEMISTRY 4:00-7:30


BIOCHEMISTRY 4:00-7:30 

 

Posted on: 05 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

05-06-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

05-06-2021

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

05-06-2021

SATURDAY

CELL CYCLE

04:00-07:30

CELL CYCLE 4:00-7:30


CELL CYCLE 4:00-7:30 

 

Posted on: 04 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

04-06-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

04-06-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

04-06-2021

FRIDAY

ANIMAL PHYSIOLOGY

04:00-07:00

ANIMAL PHYSIOLOGY 4:00-7:00


ANIMAL PHYSIOLOGY 4:00-7:00 

 

Posted on: 01 Jun, 2021

GYAN BINDU ACADEMY 

1ST JUNE BATCH

01-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

3RD MAY BATCH

01-06-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY 

9 DEC TO 10 JAN BATCH

1-06-2021

TUESDAY

CELL CYCLE

03:00-05:30

CELL CYCLE 3:00-5:30


CELL CYCLE 3:00-5:30 

 

Posted on: 30 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

30-05-2021

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

15 JUNE 2020 BATCH TO 10 JAN BATCH 2021

ONLINE

30-05-2021

SUNDAY

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


Posted on: 29 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

29-05-2021D

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

15 JUNE 2020 BATCH TO 10 JAN BATCH 2021

ONLINE

29-05-2021

SATURDAY

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


Posted on: 28 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

28-05-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

9th DEC TO 10 JAN

ONLINE

28-05-2021

FRIDAY

GENETICS

3:00-5:30

GENETICS

3:00-5:30

ANIMAL DEV BIO

6:00-8:30Posted on: 27 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

27-05-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

9th DEC TO 10 JAN

ONLINE

27-05-2021

THURSDAY

GENETICS

3:00-6:00

GENETICS

3:00-6:00


Posted on: 25 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

25-05-2021

TUESDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

9th DEC TO 10 JAN

ONLINE

25-05-2021

TUESDAY

GENETICS

3:00-5:00

GENETICS

3:00-5:00

ANIMAL DEV BIO 

5:30-8:00

Posted on: 24 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

24-05-2021

MONDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

15 JUNE 2020 BATCH TO 10 JAN BATCH 2021

ONLINE

24-05-2021

MONDAY

OFF

OFF


Posted on: 23 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

23-05-2021D

SUNDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

15 JUNE 2020 BATCH TO 10 JAN BATCH 2021

ONLINE

23-05-2021

SUNDAY

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


Posted on: 22 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

22-05-2021D

SATURDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

15 JUNE 2020 BATCH TO 10 JAN BATCH 2021

ONLINE

22-05-2021

SATURDAY

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30

BIOCHEMISTRY

4:00-7:30


Posted on: 21 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

21-05-2021

FRIDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

9th DEC TO 10 JAN

ONLINE

21-05-2021

FRIDAY

GENETICS

3:30-5:30

GENETICS

3:30-5:30

TECHNIQUES 

6:00-8:00

Posted on: 20 May, 2021

GYAN BINDU ACADEMY

OFFLINE CLASSES


 

OFF


 

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

ONLINE

3rd MAY NEW BATCH

2021

20-05-2021

THURSDAY

GYAN BINDU ACADEMY

CSIR NET BATCH

9th DEC TO 10 JAN

ONLINE